บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

ทางบริษัทกำลังปรับปรุงเว็บไซด์เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้ายิ่งขึ้น ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อเข้าที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยค่ะ จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

ทางบริษัทกำลังปรับปรุงเว็บไซด์เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้ายิ่งขึ้น ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากต้องการติดต่อสอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อเข้าที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างได้เลยค่ะ จึงขอเรียนมาเพื่อทราบ

Feature

เพชรไพลิน

 • Type: Contemporary
 • Size: 306 ตารางเมตร
 • Area: 244 ตารางเมตร

ประกายเพชร

 • Type: Contemporary
 • Size: 483 ตารางเมตร
 • Area: 338 ตารางเมตร

จันทร์กานต์

 • Type: Contemporary
 • Size: 187 ตารางเมตร
 • Area: 163 ตารางเมตร

จิตเรขา

 • Type: Contemporary
 • Size: 255 ตารางเมตร
 • Area: 181 ตารางเมตร

อโนมา

 • Type: Contemporary
 • Size: 600 ตารางเมตร
 • Area: 538 ตารางเมตร

โยธกา

 • Type: Contemporary
 • Size: 750 ตารางเมตร
 • Area: 330 ตารางเมตร

กฤษณา

 • Type: Contemporary
 • Size: 300 ตารางเมตร
 • Area: 270 ตารางเมตร

กรรณิการ์

 • Type: Contemporary
 • Size: 320 ตารางเมตร
 • Area: 210 ตารางเมตร

วรรณิตา

 • Type: Contemporary
 • Size: 216 ตารางเมตร
 • Area: 174 ตารางเมตร

ปาลิตา

 • Type: Contemporary
 • Size: 280 ตารางเมตร
 • Area: 210 ตารางเมตร