บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

รายการวัสดุ

รายการวัสดุก่อสร้าง (S) (18/2014)
1. โครงสร้าง
  » เสาเข็ม

เสาเข็มคอนกรีต รูปตัว I ขนาด 0.22 X 0.22 ม. ความยาวไม่เกิน 21.00 ม. หรือตามรายการคำนวณของวิศวกร

  » ฐานราก,เสา,คาน คอนกรีตเสริมเหล็ก
  » พื้น พื้นสำเร็จรูป วางบนคาน บางส่วนหล่อกับที่
2. ผนัง
  » ผนังภายใน ก่ออิฐมอญ หรือ ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ
  » ผนังภายนอก ก่ออิฐมอญ หรือ ก่ออิฐมวลเบา ฉาบปูนเรียบ
  » ผนังห้องน้ำ กรุกระเบื้องเซรามิคขนาด 12” X 12” ปูสูงจรดฝ้า
  » ผนังโชว์ กรุอิฐเคนไซ หรือ ตามแบบระบุ
3. วัสดุปูพื้น
  » ชั้นบน ปูปาร์เก้เข้าลิ้นไม้แดง (AAA) ขนาด 2”X12” ทายูริเทน 4 เที่ยว พร้อมบัวเชิงผนังไม้เฌอร่า หรือ เทียบเท่า
  » ชั้นล่าง ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60X60 ซม. พร้อมบัวเชิงผนังไม้เฌอร่า หรือ เทียบเท่า
  » เฉลียง, ระเบียง ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” X 12”
  » ครัว,บันได ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” X 12” (ไม่มีบัวเชิงผนัง)
  » ห้องน้ำ ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” X 12
  » ห้องเก็บของภายในบ้าน ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” X12” (ไม่มีบัวเชิงผนังและบัวมอบฝ้า)
  » โรงรถ ค.ส.ล. ขัดเรียบ ( วางบนดิน )
  » ห้องแม่บ้านและซักรีด ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12” X 12” (มีบัวเชิงผนังและมีบัวมอบฝ้า)
4. ฝ้าเพดาน
  » ฝ้าภายใน ชั้นล่างเป็นฝ้ายิปซั่มบอร์ดธรรมดาฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมบัวมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4” X 3” ชั้นบนเป็นฝ้ายิปซั่ม บอร์ดฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมบัวมอบฝ้าไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4” X 3” (ยกเว้นภายในห้องน้ำเป็นฝ้ากันชื้น)
  » ฝ้าภายนอก ฝ้ายิปซั่มบอร์ดชนิดกันความชื้นฉาบเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมบัวมอบฝ้าไม้สังเคราะห์ ขนาด ½ ” X 2” ทาสีโอ็ค
5. หลังคา
  » โครงหลังคา โครงเหล็กรูปพรรณ ทาสีกันสนิม 1 เที่ยว สีน้ำมัน 1 เที่ยว
  » หลังคา หลังคามุงด้วยกระเบื้อง CPAC MONIER สีอิฐอำไพ,แดงกุหลาบ,น้ำตาลโกเมน,เทานกพิราบ พร้อม ใส่แผ่นสะท้อนความร้อน CPAC ที่โครงหลังคา เฉพาะพื้นที่ภายในตัวอาคาร
  » เชิงชาย ไม้เฌอร่า (สีธรรมชาติ) หรือ เทียบเท่า ทาสีโอ๊ค
6. วงกบประตู
    ไม้เต็งทั่วไป ทาสีน้ำมัน
7. วงกบหน้าต่าง
    อลูมิเนียมอบขาว
8. ประตู
  » ประตูทางเข้าบานด้านหน้า กรอบบานไม้สักลูกฟักกระจกเขียวใสหนา 5 มม. ภายนอกทาสีน้ำมัน TOA สำหรับภายในย้อมสีธรรมชาติด้วย วู๊ดสเตน ชนิดเงา
  » ประตูห้องนอน บาน DORIC รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
  » ประตูห้องทำงาน(ถ้ามี) บาน DORIC รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
  » ประตูห้องครัว บาน DORIC รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
  » ประตูห้องพระ(ถ้ามี) บาน DORIC รุ่นมาตรฐาน หรือเทียบเท่า ทาสีน้ำมัน TOA
  » ประตูออกที่จอดรถ บาน UPVC
  » ประตูออกลานซักล้าง บาน UPVC
  » ประตูห้องแม่บ้าน บาน UPVC
  » ประตูห้องน้ำทั่วไป บาน UPVC วงกบไม้เต็ง
  » ประตูห้องน้ำแม่บ้าน บาน UPVC วงกบไม้เต็ง
  » ประตูห้องเก็บของภายในอาคาร ไม้เนื้อแข็งชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ
  » ประตูห้องเก็บของภายนอกอาคาร (ถ้ามี) ไม้เนื้อแข็งชนิดมีเกล็ดระบายอากาศ
9. หน้าต่าง
  » หน้าต่างทั่วไป บานเปิดหรือบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียมอบขาวกระจกเขียวใส
  » หน้าต่างห้องน้ำ ชุดอลูมิเนียมอบขาวกระจกฝ้า หนา 5 มม. หรือ ตามแบบระบุ
10. กระจก
  » เป็นกระจกสีเขียวใส หนา 5 มม.ยกเว้นหน้าต่างห้องน้ำเป็นกระจกฝ้า

11.

อุปกรณ์ประตู-หน้าต่าง
  » กุญแจมือจับประตูคู่หน้า ของ SOLO
  » บานพับ,มือจับ.กลอน สแตนเลส ของ SOLO
  » กุญแจลูกบิด สแตนเลส ของ SOLO
  » ชุดบานเกล็ดหมุน ยี่ห้อ สามศร สีขาว
12. บันได
  » ลูกตั้ง, ลูกนอน ไม้แดง
  » ลูกกรง, เสารับราว, ราว ไม้แดง
  » โครงสร้างบันได คอนกรีตเสริมเหล็ก
13. ลูกกรงระเบียง
  » ลูกกรงเหล็กทาสีน้ำมัน
14. สุขภัณฑ์ห้องน้ำทั่วไป ใช้ของ AMERICAN STANDARD หรือตามรายการนี้
  » ชักโครก ของ AMERICAN STANDARD รุ่น TF – 2793
  » อ่างล้างหน้า ของ AMERICAN STANDARD รุ่น TF - 476 (ชนิดฝังเคาน์เตอร์) TOP ปูแกรนิตเขาโทนพร้อมชุดบานประตูใต้เคาน์เตอร์วชุดบาน PVC พร้อมกรุกระเบื้องพื้นและผนังใต้เคาน์เตอร์ทุกห้อง
  » ราวพาดผ้า ของ AMERICAN STANDARD รุ่น TF – 9485
  » ที่ใส่สบู่ ของ AMERICAN STANDARD รุ่น TF – 9251
  » ก็อกอ่างล่างหน้า ของ AMERICAN STANDARD รุ่น A –J57-10
  » ที่ใส่กระดาษชำระ ของ AMERICAN STANDARD รุ่น TF – 9253
  » กระจกเงาตัด เจียร์ปีย์
  » ฝักบัวอาบน้ำ ของ P80PM174Q6(HM)
  » สายฉีดชำระ ของ KARAT รุ่น BW 01 – 50
  » อ่างอาบน้ำ (ถ้ามี) ของ CRISTINA รุ่น CT 5013 C H
  » ก็อกเตี๊ย ของ AMERICAN STANDARD รุ่น JAZZ A – 7100 C
15. สุขภัณฑ์ห้องน้ำแม่บ้าน
  » โถส้วมชนิดนั่งราบ รุ่น TF 3100/SC 39 สีขาว
  » อ่างล้างหน้า รุ่น TF – 910 S
  » ก๊อกอ่างล้างหน้า รุ่น PM 103 Q 4 (HM)
  » กระจกเงา PM93
  » ฝักบัวสายอ่อน VYV (หัวกลม) รุ่น 0301
  » ที่วางสบู่ รุ่น TF 9000
  » ก๊อกเตี้ย รุ่น JAZZ A – 7100 C
16. งานทาสี
  » สีทาภายนอก สีพลาสติกชนิดทาภายนอก ของ TOA SHIELD – 1 (ES) หรือเทียบเท่า ทารองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง
  » สีทาภายใน สีพลาสติกชนิดทาภายใน ของ TOA SHIELD – 1 (E) หรือเทียบเท่า ทารองพื้น 1 ครั้ง ทาทับหน้า 2 ครั้ง
  » บันได ทายูนิเทน TOA 4 เที่ยว
  » ส่วนที่เป็นไม้ ทาสีน้ำมันของ TOA
  » งานเหล็ก ทาสีน้ำมันของ TOA
17. งานไฟฟ้า
  » การเดินสายไฟฟ้า เดินสายไฟฟ้ายี่ห้อไทยยาซากิร้อยท่อ PVC ฝังในผนังสายเมนต่อลอยห่างจากชายคาไม่เกิน 16.00 เมตร
  » มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 2 สาย
  » สวิทย์ และ ปลั้ก ใช้แบบฝังผนังของ PANASONIC
  » แผงสวิทซ ์ ของ SQUARE D มีเมนสวิทซ์ในตัว เซอร์กิตย่อยคุมขนาด 18 ช่อง สำหรับ 15 แอมป์
  » สวิทซ์แอร์ ห้องนอนใหญ่ 1 จุด รับแขก 1 จุด
  » ปลี๊กทีวี ห้องนอนใหญ่ 1 จุด รับแขก 1 จุด
  » ปลั๊กโทรศัพท์ ห้องนอนใหญ่ 1 จุด รับแขก 1 จุด
18. งานประปา
  » ท่อเมนประปา ใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ¾ ” Class 13.5 หรือขนาดตามที่ระบุในแบบท่อเมนประปายาวจากตัวบ้านถึงมิเตอร์น้ำระยะตามแบบกำหนด
  » ท่อแยกประปา ใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2” Class 13.5
  » ท่อน้ำทิ้ง ใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2”1/2 Class 8.5
  » ท่อส้วม ใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว Class 8.5
  » ท่ออากาศ ใช้ท่อน้ำไทย หรือ ตราช้าง P.V.C. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว Class 8.5
19. ระบบกำจัดน้ำเสีย
  » บ่อบำบัดน้ำเสีย ใช้ของ DOS หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในแบบ
  » ระบบระบายน้ำ ใช้ท่อซีเมนต์ใยหินขนาด Ø 8” พร้อมบ่อพักน้ำขนาด 0.30×0.40×0.50 เมตรเว้นระยะทุกๆ 6 เมตร และ ทุกมุมเลี้ยวห่างจากตัวอาคารถึงท่อสาธารณะ ระยะตามแบบกำหนด
20. ระดับพื้นชั้นล่าง
  » พื้นชั้นล่างยกสูงกว่าระดับดินเดิม ภายในที่ก่อสร้าง 0.50 เมตร หรือตามแบบระบุ
21. วางระบบกำจัดปลวก
  » เดินระบบหัวฉีดใต้อาคาร รับประกันป้องกันกำจัดปลวก 3 ปี ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ
  » ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัสดุอุปกรณ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้รับจ้างจะหาวัสดุที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นเหตุเนื่องจากวัสดุขาดตลาด หรือเพื่อความเหมาะสม
  » ในกรณีที่รายการก่อสร้างบ้านนี้ไม่ได้ระบุ ชนิด ขนาดและคุณภาพของวัสดุหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน คู่สัญญา ตกลงให้ใช้วัสดุขนาดและคุณภาพตามมาตรฐานที่ผู้รับจ้างเคยใช้สร้างบ้านลักษณะเดียวกันนี้มา หรือ ตามตัวอย่างวัสดุที่แสดงไว้ ณ. สำนักงานของผู้รับจ้าง
  » ดวงโคม,มุ้งลวด,เหล็กดัด,เครื่องทำน้ำอุ่น,ปั๊มน้ำ,ถังเก็บน้ำ,เจ้าของบ้านเป็นผู้จัดหา
  » ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างเลือกอ่างอาบน้ำวน (JACUZZ) และ เครื่องใช้ไฟฟ้า (JACUZZ) ผู้ว่าจ้างต้องเป็น ผู้ดำเนินการติดตั้งเอง
สัญญาก่อสร้างไม่รวมรายการดังต่อไปนี้
   » งานถมดิน จัดสวน ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ดำเนินการ
   » ถนนทางเข้าบ้านที่เกินเขตแนวโรงจอดรถตามแบบก่อสร้าง
   » รั้ว, ประตูรั้ว และการล้อมรั้วแบ่งเขตเพื่อการก่อสร้าง
   » การเช่าสถานที่ดินสร้างบ้านพักคนงานกรณีไม่มีพื้นที่เพียงพอหรือพื้นที่แคบซึ่งไม่สามารถสร้างบ้านพักคนงานได้
   » ในการดำเนินการขอมิเตอร์ประปาถาวร,มิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด