บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

Products > ร่วมแสงดความยินดี งานขึ้นบ้านใหม่ คุณฐากูร ช่วยชุมชาติ และครอบครัว

ร่วมแสงดความยินดี งานขึ้นบ้านใหม่ คุณฐากูร ช่วยชุมชาติ และครอบครัว

Date: 26 Jul, 2018, Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสุกัญญา   ลีลานนท์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดพร้อมฝ่ายขาย  นำดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีงานขึ้นบ้านใหม่  คุณฐากูร   ช่วยชุมชาติ

และครอบครัว   พร้อมเยี่ยมชมห้องต่าง ๆ และเยี่ยมชมรอบบ้านที่ตกแต่งอย่างสวยงาม 

Tag คำค้นหา
|