บริษัท 89 โฮม บิลเดอร์ จำกัด

Products > ผู้จัดการฝ่าย นำทีมฝ่ายขายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ลูกค้า

ผู้จัดการฝ่าย นำทีมฝ่ายขายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ลูกค้า

Date: 25 Dec, 2014, Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณสุกัญญา   ลีลานนท์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  นำทีมฝ่ายขายมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมเยือนลูกค้า

Tag คำค้นหา
|